Een stukje geschiedenis over het meest leuke kamp van de omgeving, met dank aan Tineke Heemskerk-de Boer, oprichtster van het kamp.

“Toen begin jaren zestig pastoor Alberti in de Groenendijk bedacht dat er naast jeugdwerk voor jongens, welpen en verkenners, ook iets voor meisjes moest zijn werden de meisjesclubs opgericht. Er werd een ruimte achter de schoenmakerij van Spierenburg gehuurd leiding gezocht en er kwamen meisjesclubs. Toen alles eenmaal liep werd er ook een zomerkamp georganiseerd. Meer dan 100 personen, meisjes en leiding, trokken naar een boerderij in Brabant.

Tijden veranderden de welpen en verkenners gingen op in het jeugdwerk en de zomerkampen werden georganiseerd voor jongens en meisjes. De wijk Rhynenburg bereidde uit en er kwam ook jeugdwerk in het gebouw De Crael, een jeugdsoos en zo kreeg het jeugdwerk vanuit de Groenendijk een dependance. De Crael moest verdwijnen en de jeugdclubs kregen onderdak in eerst in het tijdelijke Anker en later in MFC Het Anker.

Inmiddels was eigenlijk al het jeugdwerk verplaatst van de Groenendijk naar de Wijk Rhynenburg. Het jeugdwerk had altijd nog een link met de RK parochie maar ging verzelfstandigen en de Stichting Jeugd- Jongeren- en Buurtwerk werd opgericht. Jeugdwerk en een jeugdsoos in een MFC was geen geweldige combinatie. Dus er werd uitgekeken naar een eigen jeugdruimte.

10 jaar zijn we gaan zwerven door de wijk, van garages van autorijschool Rijnland naar tijdelijke ruimte in een bouwkeet bij de van Beethovenlaan, de oude kleuterschool aan de Reviusstraat enz. enz. Ook 10 jaar lang uitleggen op het gemeentehuis dat jeugd- en jongerenwerk een goede huisvesting nodig heeft in het hart van de wijk en niet weggestopt op een plaats waar kinderen en jongeren in de avond niet zelfstandig naar toe zouden kunnen. Ook al waren de tijden voor het jeugdwerk roerig het zomerkamp was er ieder jaar weer en was soms ook nog een beetje de sponsor van het jeugdwerk.

Het was een prachtige dag toen er groenlicht kwam voor de aanbouw aan het Anker voor de JJB op en prachtige plaats waar we zoveel jaren voor gestreden hadden. Inmiddels staat het gebouw er dertig jaar en er is veel veranderd en vanaf het jaar 2000 ben ik er niet meer bij betrokken. De leiding van het zomerkamp heb ik ook al jaren geleden over gedragen maar ik ben er altijd bij betrokken gebleven. Het zomerkamp kwam ten opzicht van de JJB op afstand te staan maar leiding heeft soms wel een luisterend oor nodig of ondersteuning. Ik ga altijd even op het zomerkamp kijken zorg dat er wat te eten is op de vrijdag dat de vrachtauto geladen wordt en voor de lunch als de leiding na de kampweek de kinderen heeft afgeleverd aan hun ouders.”

Sinds december 2016 heeft het Zomerkamp zich geschaard onder Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk. Reden hiervoor was omdat het kamp een betere aansluiting had met deze nieuwe organisatie.