Het bestuur van de stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk bestaat uit:

Richard Brommers
voorzitter/penningmeester (2017-heden)

Chantal van de Wijngaard
secretaris/hoofd Activiteiten (2017-heden)

Saskia de Ruijter
Algemeen bestuurslid (2023-heden)

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen?

voorzitter@jeugdwerk-hazerswoude.nl
Beleidszaken
Public Relations
Communicatie externe partijen

penningmeester@jeugdwerk-hazerswoude.nl
Financiële zaken
Website

info@jeugdwerk-hazerswoude.nl
Activiteiten gerelateerde vragen