BESTUUR SPEELTUIN DE RODE WIP

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Richard Brommers
voorzitter/penningmeester

Chantal van de Wijngaard
secretaris/hoofd Activiteiten

Sofia Wensveen
Algemeen bestuurslid / Activiteiten

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen?

voorzitter@derodewip.nl
Beleidszaken
Onderhoudszaken

penningmeester@derodewip.nl
Financiële zaken
Website

activiteiten@derodewip.nl
Activiteiten gerelateerde vragen

06/01/2023